Czym jest wolontariat?

Z czym kojarzy się wolontariat?

Jaki powinien być wolontariusz?

Jakie zagrożenia płyną z pseudo wolontariatu?

 

Na te i inne pytania odpowiedzi szukali wybrani uczniowie z pierwszej i drugiej klasy technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach podczas zajęć             warsztatowych w ramach „Warsztatu umiejętności społecznych” prowadzonym przez Magdalenę Borucką z Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie.

 

Następnie młodzież została zapoznana z ofertą szkoleń modułowych prowadzonych przez organizację i zaproszona do współpracy przy tworzeniu projektów obywatelskich dotyczących pomocy i wolontariatu.

 

Co dały naszym uczniom te zajęcia?

 

Przede wszystkim rozszerzyły horyzonty działań wolontariatu. Wolontariat to nie tylko zbieranie datków do puszek, czy pomoc osobom niepełnosprawnym ale dobra zabawa przy kreatywnym i twórczym poszukiwaniu form pomocy. To organizacja koncertów, imprez. Wolontariat to nie tylko wsparcie finansowe, ale w dużej mierze wsparcie duchowe i dotrzymywanie towarzystwa potrzebującym.

Justyna Pilch

Leave a comment