1. Biblioteka szkolna organizuje konkurs, którego przedmiotem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na powyższy temat.

2. Cele konkursu:
– Propagowanie edukacji medialnej i informacyjnej
– kształtowanie świadomych użytkowników mediów
– poszerzanie wiedzy w zakresie nowych mediów
– ćwiczenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

4. Prace mogą być wykonane indywidualnie bądź w zespołach maksymalnie 2-osobowych.

5. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w ww. programie.

6. Prezentacja powinna zawierać informację o wykorzystanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy- imię i nazwisko oraz klasa.

7. Prace należy dostarczyć na płycie CD do biblioteki szkolnej do dnia 11 grudnia 2015r.

8. Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematem,
– oryginalne ujęcie tematu,
– walory edukacyjne i popularyzacyjne,
– efekt wizualny, szata graficzna,
– przejrzystość.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 15 grudnia 2015 roku, wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

10. Na zwycięzców czekają nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Leave a comment