Dnia 14 grudnia 2015 r. komisja konkursowa w składzie:

Bożena Maruszak – nauczyciel bibliotekarz

Joanna Kral – nauczyciel bibliotekarz

Ilona Kaiser – nauczyciel informatyki

Katarzyna Góra – pedagog szkolny

przyznała I MIEJSCE za udział w konkursie multimedialnym

„Nowe media – pożytki i zagrożenia” .

Zwyciężyła drużyna w składzie: Klaudia Martyka i Ewelina Ficek z klasy IIe.

Nagrody zostaną wręczone podczas akademii Jasełkowej.

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

Zachęcamy do ciągłego rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności,         do korzystania z biblioteki szkolnej, gdyż:

„Czytanie jest dla umysłu tym,

czym gimnastyka dla ciała.”

Leave a comment