10 maja 2017 r., na zaproszenie Pani Ewy Matusik – dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach – do szkoły przybyła Pani Anna Maria Wesołowska, która jest sędzią i która prawie 30 lat orzekała w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Łodzi.
Obecnie Pani Sędzia znana jest głównie z telewizyjnego programu o charakterze edukacyjnym pt. Anna Maria Wesołowska oraz jako autorka publikacji Poradnik Prawny. Bezpieczeństwo młodzieży.
Pani Sędzia odbyła dwa spotkania i oba zostały objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lędziny Pani Krystyny Wróbel.
W pierwszym ze spotkań, które odbyło się w auli PZS w Lędzinach, brała udział młodzież gimnazjalna z terenu powiatu bieruńsko – lędzińskiego oraz uczniowie klas mundurowych LO w Lędzinach. Młodzież była pod wielkim wrażeniem wiedzy, ale także przestróg i konkretnych podpowiedzi przekazywanych przez naszego Gościa. Oczywiście po spotkaniu ustawiła się bardzo długa kolejka po autografy.
Drugie spotkanie, którego współorganizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, odbyło się w sali widowiskowo – kinowej Piast na terenie Urzędu Miasta w Lędzinach. W tym spotkaniu z kolei brali udział dyrektorzy różnorodnych jednostek z terenu powiatu, odpowiedzialnych za pracę na rzecz dzieci i rodziny. Uczestnicy również byli pod ogromnym wrażeniem wystąpienia Pani Sędzi Anny Marii Wesołowskiej która, z wykorzystaniem prezentacji, udzieliła bezcennych porad oraz opowiedziała o swoich doświadczeniach pracy jako sędziego z wieloletnią praktyką. To spotkanie również zakończyło się dużymi brawami, wspólnymi zdjęciami i autografami.
Wiedza i klarowność przekazu Pani Sędzi na długo pozostaną w pamięci uczestników a podpowiedzi konkretnych działań będą stanowiły cenną podpowiedź dla uczestników obu spotkań.

Leave a comment