...

Wyjątkowa, przyjazna, nowoczesna – tak absolwenci Powiatowego Zespołu Szkól w Lędzinach mówią po latach o swojej byłej szkole.

W piątek 11 grudnia odbyło się spotkanie absolwentów PZS w Lędzinach. Była to świetna okazja do wspomnień, rozmów, zwiedzania szkoły, zapoznania się z nowościami, spotkania z nauczycielami i wychowawcami, zobaczenia jak bardzo rozwinęła się szkoła.

Oto niektóre wypowiedzi naszych absolwentów:
„Wyjątkowe kierunki i świetne przygotowanie do zawodu. Idąc na studia posiadałam już bardzo dużą wiedzę i umiejętności ekonomiczne, które ułatwiły mi naukę na wyższej uczelni.”
„Mamy ze szkoły dużo dobrych wspomnień i przyjaźni na lata. Panuje tu świetna atmosfera i są wspaniali ludzie.”
„Najlepsze klasy mundurowe w całym regionie. Świetnym kierunkiem jest też logistyka, która obecnie ma realizowany przedmiot zawodowy w języku angielskim.”
„Fajni, przyjaźni, pomocni, wyrozumiali nauczyciele”.

Było to pierwsze z cyklu spotkań z absolwentami, które odbędą się w naszej szkole. Jednocześnie był to swoisty wstęp do obchodów 70 – lecia szkoły.
Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 9 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.