...

18 listopada br uczniowie drugiej klasy technikum informatycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach uczestniczyli w spotkaniu z panem Rafałem Brzeziną – właścicielem restauracji BOHEMA, mieszczącej się na Placu Farskim w Lędzinach. Przedsiębiorca, zaproszony przez wychowawcę klasy Panią Danutę Płucieńczak w ramach działań związanych z realizacją projektu „Otwarta firma”, przedstawił młodzieży zasady funkcjonowania swojej restauracji. Zaprezentował możliwości inwestowania i działania firmy na lokalnym rynku, które dają szanse na osiągnięcie ekonomicznego sukcesu.

Młodzież wykazała ogromne zainteresowanie głównie kwestiami ekonomicznymi, związanymi z rozpoczęciem działalności, ewentualnym dofinansowaniem, zobowiązaniami podatkowymi oraz kosztami związanymi z prywatnym przedsięwzięciem. Pan Rafał Brzezina w bardzo przystępny i przejrzysty sposób wyjaśnił te zagadnienia, zachęcając i inspirując uczniów do planowania swojej przyszłości zawodowej.

Danuta Płucieńczak

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.