Uczeń klasy trzeciej technikum informatycznego Paweł Lysko pokonał około 2000 rywali i  zakwalifikował się do II etapu ogólnopolskiejOlimpiady Cyfrowej”.

Olimpiada Cyfrowa jest interdyscyplinarną olimpiadą, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jej celem jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i rozumieją język mediów. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Tym zagadnieniom została poświęcona duża część zadań stawianych przed uczestnikami na każdym etapie Olimpiady.

Przed Pawłem już w lutym drugi etap olimpiady – do wykonania „Mini-projekt”.

Życzymy Pawłowi powodzenia i trzymamy kciuki.