4 października 2016 roku ruszyła IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna. Do eliminacji szkolnych zgłosiło się aż 27 młodych logistyków z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, którzy – podobnie jak ich koleżanki i koledzy z całej Polski – chcą zrealizować swoje zawodowe marzenia.
Olimpiada odbywa się w trzech etapach:
• 04 października 2016r. – I etap – zawody rozgrywane w szkołach – test jednokrotnego wyboru,
• 02.XII.2016r. II etap – konkurs na poziomie okręgowym – test wielokrotnego wyboru,
• 03.III.2017r. III etap – zmagania finalistów w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu
4 października punktualnie o godzinie 11:00 w 314 szkołach w całej Polsce uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie olimpijskich testów. W ciągu 40 minut początkujący logistycy musieli znaleźć odpowiedź na 25 pytań z zakresu ogólnej wiedzy logistycznej przewidzianej podstawą programową dla zawodu technik logistyk i technik spedytor.
Powiatowy Zespół Szkół w zmaganiach organizowanych przez WSL uczestniczy od samego początku i ma w nich wiele znaczących sukcesów. Konkurencja w tym roku jest naprawdę duża. W olimpiadzie bierze udział rekordowa liczba osób. Do eliminacji szkolnych zgłosiło się ponad 9000 uczniów z całej Polski.
Nad prawidłowym przebiegiem pierwszego etapu czuwała Pani Justyna Pilch, która była organizatorem olimpiady na terenie szkoły.
Przed olimpijczykami jeszcze długa droga do finału, ale kariera edukacyjna i sukcesy zawodowe dotychczasowych uczestników olimpiady są najlepszym dowodem na to, że opłaca się chcieć.
Na laureatów i finalistów olimpiady czekają nie tylko częściowe zwolnienia z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ale także bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, płatne praktyki zawodowe i wiele nagród rzeczowych.
Partnerami merytorycznymi olimpiady są: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Patronat nad edycją przedsięwzięcia, której w tym roku tematem przewodnim są „Zapasy w zapasach”, objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie sponsorują firmy: Still, Dachser, DPD, Trasicis, TimoCom.
Organizowany przez Wyższą Szkołę Logistyki turniej wiedzy to dla wielu młodych ludzi początek kariery w wymarzonym zawodzie.

Justyna Pilch

Leave a comment