6 listopada 2019 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbył się szkolny etap XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Olimpiada należy do największych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, w którym od wielu lat uczestniczy młodzież lędzińskiego PZS-u.

Tegoroczne zmagania odbywają się pod hasłem: „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej” i zostały objęte honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzanie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła ma na celu nie tylko sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, ale również rozwój samodzielnego myślenia.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej składa się z III etapów:
– 6 listopada 2019r.- zawody I stopnia (szkolne)
– 10 stycznia 2020r – zawody II stopnia (okręgowe)
– 4 i 5 kwietnia 2020r.- zawody III stopnia (centralne)
W pierwszym etapie uczestnicy musieli rozwiązać zadania o następującym charakterze:
− odpowiedzieć na jedno pytanie o charakterze ogólnym, nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
− rozwiązać zadania z podstaw ekonomii,
− oraz odpowiedzieć na 30 pytań testowych (jednokrotnego wyboru).

Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów, zostaną zakwalifikowani do etapu okręgowego. Niecierpliwie czekamy na wyniki.

Beata Skrzypczyk