Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, dnia 9 listopada 2017 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach miało miejsce uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. Uroczystości pod przewodnictwem dyrektora szkoły Pani Ewy Matusik prowadziła szkolny koordynator ds. klas mundurowych wojskowych pani Joanna Poradzisz – Krupa.

W tegorocznej uroczystości udział wzięli między innymi:

–   uczniowie klas pierwszych i ich rodziny,

–   młodzież klas II i III Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym,

–   przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer – Pan Wacław Wójcik – Główny Specjalista ds. Obronnych,

–   Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach st. bryg. Piotr Szojda,

–   Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Arkadiusz Bartnik,

–   I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkomisarz Grzegorz Kocjan,

–   były wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego pan Henryk Barcik,

–   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery
w Lędzinach pan Władysław Trzciński,

–   przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele.

Wspomniana już młodzież klas II i III Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym od września do listopada br. pod okiem policjantów I kompanii OPP
w Katowicach przygotowywała się do musztry paradnej, którą przedstawili podczas uroczystości. Nad przygotowaniem uczniów czuwała także koordynator ds. klas mundurowych policyjnych pani Iwona Mendzla oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkomisarz Grzegorz Kocjan,

Cała uroczystość przebiegała w podniosłej, uroczystej i wzruszającej atmosferze przy blasku pochodni.

Po Ślubowaniu, jak co roku, zaproszeni Goście wraz z uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami w auli szkolnej poznawali atrakcje zawodów, w których kształci szkoła.

Były więc ciekawe rozmowy, pokazy, zdjęcia i poczęstunek.

Leave a comment