...

W piątek 12 lutego 2021 roku przy Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyła się akcja oddawania krwi dla mieszkańców Lędzin i okolic. Pomimo mało zachęcającej pogody życiodajnym płynem podzieliły się 24 osoby i tym sposobem bank krwi wzbogacił się o 8 litrów.
Dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.