Gwarno, kolorowo, ale przede wszystkim bardzo radośnie zrobiło się 10 stycznia 2017 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. Wszystko za sprawą Dnia Otwartego Szkoły, na który zaproszona została młodzież gimnazjalna wraz ze swoimi opiekunami ze szkół Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. Spotkaniu przyświecało hasło: „Twoja przyszłość zależy od Twoich wyborów”.

W ten mroźny dzień na gości lędzińskiego PZS-u czekała moc atrakcji.

Już od wejścia gimnazjalistami zaopiekowali się uczniowie z klas Technikum i Liceum Ogólnokształcącego, kształcący się w kierunkach, które rokrocznie spotykają się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży oraz dają gwarancję zatrudnienia na rynku pracy .

O godz. 10:00 w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste przywitanie I tury zebranych gości przez Panią Dyrektor Ewę Matusik. Następnie głos zabrał Wicestarosta Bieruńsko-Lędziński Pan Mariusz Żołna, który zachęcił uczniów gimnazjów do korzystania ze znakomitej oferty edukacyjnej PZS w Lędzinach. W tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas swoją obecnością także: Pani Patrycja Rozmus – Naczelnik Wydziału Edukacji, Pan Czesław Kłyk – radny powiatowy, przedstawiciel Urzędu Miasta w Lędzinach, Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Sala gimnastyczna zamieniła się w świat mundurowy J. Młodzież gimnazjalna miała okazję zobaczyć na własne oczy, w jaki sposób współpracujemy z wieloma instytucjami i co robimy na zajęciach w klasach mundurowych. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz Państwowej Straży Pożarnej z Tychów i OSP z Lędzin przywieźli ze sobą bardzo dużo sprzętu specjalistycznego. Gościliśmy również Majora Arkadiusza Bartnika Z Komendy Wojskowej Uzupełnień w Tychach oraz wspaniałych żołnierzy z 18 Batalionu powietrznodesantowego z Bielska – Białej, którzy przyjechali do nas Hamerem wojskowym i przywieźli ze sobą karabiny, pistolety, spadochrony i sprzęt wojskowy, który towarzyszy im w codziennej pracy. Obecny był również Pan Grzegorz Grzywna, były żołnierz i bardzo doświadczony instruktor spadochronowy z firmy KRAKSKY, z którą nasza szkoła współpracuje od kilku lat. Dzięki niemu mogliśmy zobaczyć sprzęt oraz oglądać filmy ze skoków i szkoleń spadochronowych, w których brała udział nasza młodzież.

Po krótkim przemówieniu Pani Dyrektor i Pana Wicestarosty M. Żołny rozpoczęły się bardzo emocjonujące pokazy.

Pierwszy pokaz samoobrony przygotowała młodzież klas mundurowych wraz z opiekunem Panią Joanną Poradzisz-Krupa. Pokaz trwał kilka minut i zrobił ogromne wrażenie na widzach. Mogliśmy oglądać techniki walki wręcz oraz techniki samoobrony używane w służbach mundurowych. Wspaniałe i widowiskowe akrobacje starszych kolegów niezwykle spodobały się gościom. Ci, którzy już od września chcieliby zostać uczniami klasy mundurowej, nie kryli swojego podziwu dla umiejętności kolegów biorących udział w pokazie.

Kolejny pokaz przygotowali nam funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu: policjanci, którzy, na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo na ulicach (panowie dzielnicowi). Była to bardzo realnie wyglądająca symulacja akcji z udziałem terrorystów, zakładnika, negocjatora oraz wyszkolonych do tego typu zadań policjantów. Całemu pokazowi towarzyszył dźwięk syren oraz petard, który dodatkowo wprowadzał widzów w świat pokazywanej akcji.

Następnie uczniowie mogli podchodzić do funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Mieli okazję pooglądać oraz przymierzyć cały sprzęt. Zadawano przy tym dużo pytań i robiono pamiątkowe zdjęcia. „Czy mógłbym też tak zrobić?” „Ciekawe, czy to jest bardzo trudne?” „Jak długo trzeba się uczyć takich figur?” – padały te oraz inne pytania z ust zainteresowanej młodzieży.

 

 

Po tej części spotkania młodzież gimnazjalna została podzielona na grupy, które pod opieką swoich starszych kolegów udały się na zwiedzanie doskonale wyposażonych pracowni, warsztatów, sal lekcyjnych oraz miejsc gwarantujących uczniom wypoczynek i realizację zainteresowań w czasie przerw śródlekcyjnych.

Następnie młodzież gimnazjalna została zaproszona do poszerzenia swojej wiedzy na temat innych kierunków kształcenia obecnych w PZS w Lędzinach:

  • technika informatyka,
  • technika mechanika,
  • technika elektryka
  • technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technika ekonomisty,
  • technika logistyka.

Wspaniale wyposażone pracownie oraz świetnie przygotowani do pracy z młodzieżą nauczyciele oferowali swoim przyszłym uczniom doskonałe warunki kształcenia, gwarantujące wysoką zdawalność egzaminów oraz pewne zatrudnienie na rynku pracy. Gimnazjaliści oglądali świetnie wyposażone sale lekcyjne, w tym m.in. pracownie komputerowe, językowe, studio grafiki komputerowej, pracownie ekonomiczne, mechaniczną, logistyczną, kosmetyczną, pracownie warsztatowe: mechaniczną i elektryczną, bibliotekę. W pracowniach mogli uczestniczyć w ciekawych pokazach, doświadczeniach, konkursach, zajęciach i projekcjach filmów.

 

W pracowniach: elektrycznej i informatycznej uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych, polegających m.in. na zmontowaniu kabli wykorzystywanych przy łączach internetowych. W pracowni mechanicznej młodzież wzięła udział w quizie, w którym fundatorem nagród jest firma Arcelor Mittal współpracująca z Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach w ramach programu „ZainStaluj się”, natomiast w pracowni, w której odbywają się zajęcia z programowania, młodzież mogła zobaczyć, w jaki sposób w szkole łączy się naukę z zabawą za sprawą LEGO Mindstrom.

Od starszych kolegów gimnazjaliści dowiedzieli się:

  • o programie praktyk zagranicznych, dzięki któremu młodzież klas technicznych wyjeżdża bezpłatnie na miesiąc do Hiszpanii lub Niemiec,
  • o bogatym programie zajęć pozalekcyjnych dających możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań pod okiem kompetentnej kadry pedagogicznej,
  • o kursach unijnych wyposażających uczniów szkoły w dodatkowe kwalifikacje – przydatne po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Miłym akcentem była „uczta muzyczna” w szkolnej Auli przygotowana przez uczniów PZS w Lędzinach, którzy przy wielu okazjach dzielą się z publicznością swoim talentem i rozwijają swoją pasję. Gimnazjaliści zgotowali wykonawcom owacje na stojąco ;).

 

W pracowni dla technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej można było zobaczyć wizualizację powstających ultranowoczesnych pracowni dla tego zawodu fundowanych przez starostwo bieruńsko – lędzińskie. Znajdowało się tam także stanowisko przygotowane przez firmę APA GROUP – lidera na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami, z którą PZS w Lędzinach ma podpisane porozumienie dające gwarancję pracy dla najlepszych absolwentów zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W auli szkolnej uczniowie zwiedzali stanowiska przygotowane przez: Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Politechnikę Śląską w Katowicach, Politechnikę Śląską w Gliwicach, Powiatowy Urząd Pracy w Tychach. Obecni byli także przedstawiciele Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, która obejmuje swoim patronatem Zasadniczą Szkołę Zawodową (od września 2017 r. jako Szkoła Branżowa pierwszego stopnia) w PZS w Lędzinach. W ramach szkoły zawodowej prowadzone jest od lat kształcenie dualne. Uczniowie mogą sobie wybierać każdy, wymarzony przez siebie zawód (np. złotnik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer itp.) a PZS w Lędzinach pomaga, w razie zgłaszanych potrzeb, w znalezieniu dobrego pracodawcy.
Dzień otwarty w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach był niezwykle udany. Wielu niezdecydowanych uczniów szkół gimnazjalnych podjęło w tym dniu decyzję o swojej dalszej drodze edukacyjnej. Z ust młodzieży można było usłyszeć słowa: „Dobrze, że tu dzisiaj przyszliśmy”, „Ale fajną macie szkołę”, a także „Przyjdę tu we wrześniu”.

Trzymamy za słowo i mamy nadzieję, że bardzo wielu naszych gości stanie się rzeczywiście we wrześniu uczniami Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Zapraszamy 🙂

 

O godz. 12:00 przybyła druga grupa gimnazjalistów, która również przeżywała Dzień Otwarty wg opisanego powyżej porządku. W sumie szkołę odwiedziło prawie 500 uczniów.

 

Ewa Matusik

Joanna Poradzisz – Krupa

Agnieszka Waśniowska

Leave a comment