12 stycznia 2016 r. Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu wraz z Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach prowadziła w Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu prelekcję o zasadach bezpieczeństwa na drodze.

Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego – st. asp. Sławomir Zięcina – omówił dokładnie przepisy obowiązujące na drodze, przypomniał również o obowiązku noszenia przez pieszych elementów odblaskowym. Przytaczał liczne przykłady, kiedy posiadanie odblasków uratowało ludziom życie . Uświadomił również młodzieży, że ponosi odpowiedzialność za swoje życie, a nosząc elementy odblaskowe, poprawia swoje bezpieczeństwo na drodze.

St. asp. Sławomir Zięcina poinformował młodzież, ile kosztuje mandat otrzymany za brak odblasków .

Kolejnym prelegentem była koordynator klas policyjnych , nauczyciel Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, Pani Iwona Mendzla. Omówiła sześcioletnią, doskonałą współpracę lędzińskiego PZS – u z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu, a także przedstawiła uczennice klasy pierwszej policyjnej. Pani Iwona podkreślała również, jak ważne jest bezpieczeństwo młodzieży, szczególnie w drodze do i ze szkoły.

Poinformowała również gimnazjalistów, na czym polega nauka w klasie mundurowej policyjnej, w jaki sposób młodzież wdraża się w przyszłą pracę policjanta, zarówno w szkole, jak i na zajęciach praktycznych w terenie. Przypomniała również, że dla każdego przyszłego policjanta zawód ten jest postrzegany w kategoriach służby drugiemu człowiekowi.

Następnie uczennice klasy mundurowej policyjnej rozdawały zainteresowanym gimnazjalistom oraz ich opiekunom różnokolorowe odblaski z logo lędzińskiego PZS-u . Zainteresowanie było ogromne , ponieważ gimnazjaliści mogli samodzielne dokonać wyboru koloru odblasku. Uczniowie gimnazjum zostali również zaproszeni do odwiedzenia strony internetowej PZS w Lędzinach, na której znajduje się wiele interesujących informacji o szkole i działalności klasy mundurowej policyjnej.

 

Nad młodzieżą czuwała koordynator klas policyjnych Pni Iwona Menzla.

 

Leave a comment