...

Warsztaty z robotyki zostały przeprowadzone na podstawie materiałów opracowanych przez wybitnego japońskiego specjalistę konstrukcji LEGO Mindstroms EV3 Yoshihito Isogawy i dotyczyły konstruowania przekładni mechanicznych, mechanizmów nadmuchowych, mechanizmów chwytających powszechnie wykorzystywanych w robotach przemysłowych oraz robotów kroczących.
W dniach 11 – 12 maja uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach już po raz drugi uczestniczyli w dwudniowych „ Warsztatach wyjazdowych z robotyki”, a także „Obsługi kasy fiskalnej” dla logistyków.
Z możliwości wyjazdu skorzystali głównie informatycy z klasy pierwszej i drugiej, ale obecni byli również – zafascynowani LEGO Mindstroms EV3 -mechanicy oraz uczniowie technikum logistycznego.
Głównym celem wyjazdowych warsztatów jest połączenie aktywnego wypoczynku młodzieży, który – jak potwierdzają badania naukowe aktywuje procesy myślowe – z wytężoną pracą umysłową, jaką jest konstruowanie robotów. Robotów, które w dzisiejszych czasach są podstawą produkcji w wielu parkach maszynowych współczesnych fabryk.
Warsztaty były przeprowadzone w grupach, w postaci konkursów, co dodatkowo podnosiło temperaturę zmagań i aktywność uczestników. Uczniowie musieli się wykazać wiedzą techniczną, umiejętnością logicznego myślenia, kreatywnością, pomysłowością, umiejętnością radzenia sobie z emocjami. W rywalizacji zespołowej wygrał zespół pod przewodnictwem mechanika Wojtka Śmiłowskiego. Natomiast indywidualnie najlepszym konstruktorem okazał się informatyk Paweł Lysko z drugiej klasy technikum informatycznego.
Równolegle odbyły się drugie warsztaty skierowane do logistyków. Dotyczyły one obsługi kas fiskalnych i były pierwszym etapem do otrzymania certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności .
Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom wyjazdowych warsztatów w Bukowinie Tatrzańskiej. W przyszłym roku szkolnym okolice Podhala znowu będą gościć i dopingować uczniów PZS w Lędzinach w czasie ich naukowych potyczek.

Ilona Kaiser

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.