27 września 2018 r. czworo uczniów klas pierwszych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wystartowało w 27 edycji wojewódzkiego konkursu „Nudna Matematyka”, którego organizatorem jest Pracownia Matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Pierwszy etap, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, odbył się w salach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dawnym Instytucie Fizyki. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach: Natalia Kokot – technikum logistyczne, Maciej Fajlhauer i Szymon Kwadrans – technikum informatyczne oraz Wojciech Stania – technikum mechaniczne.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci i młodzieży, umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań oraz wyrabianie sprawności w przeprowadzaniu analizy zadania.

Po I etapie konkursu zostaną wyłonieni półfinaliści, wśród których – miejmy nadzieję – znajdą się nasi uczniowie. Tego im życzymy i trzymamy kciuki.

Konkurs matematyczny Nudna Matematyka

Beata Żuraw