Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach – jak co roku – włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka, który obchodzony jest 10 czerwca.

Ważnym elementem obchodów było uroczyste wręczenie przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, Panią Ewę Matusik świadectw kwalifikacyjnych SEP E tegorocznym absolwentom szkoły – byłym uczniom klasy nie tylko technikum elektrycznego ale również technikum informatycznego.

Wzorem wcześniejszych lat uczniowie ci mieli możliwość uczestnictwa w bezpłatnym kursie SEP zorganizowanym przez lędziński PZS, po którym zdali egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, uzyskując uprawnienia do eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV.

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

Dla przypomnienia: „Dzień Elektryka” obchodzimy w Polsce zgodnie z podjętą w dniu 27 czerwca 1985 roku przez Zarząd Główny SEP uchwałą postanawiającą ustanowienie dnia 10 czerwca „Dniem Elektryka”. Uchwała weszła w życie 10 czerwca 2986 r. dla uczczenia 150 wówczas rocznicy śmierci Andre Marie Ampera, uczonego i odkrywcy praw rządzących elektryką.

Natomiast od 2016 r. „Dzień Elektryka” obchodzony jest również przez inne stowarzyszenia europejskie jako „Międzynarodowy Dzień Elektryka”.

Obchody „Dnia Elektryka” są okazją do podkreślenia wagi i znaczenia tego zawodu, którego absolwenci stanowią jedną z najbardziej poszukiwanych grup pracowników w całej Europie.

Z doświadczeń PZS w Lędzinach wynika, że nawet przy pięciokrotnym wzroście liczby uczniów kształconych w tym zawodzie, nie jest pewne, czy bylibyśmy w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie pracodawców, którzy zgłaszają się do Pani Dyrektor Ewy Matusik w poszukiwaniu absolwentów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment