Dnia 24 października w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyło się tradycyjne ślubowanie uczniów klas pierwszych. Cała uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16.00 mszą świętą w kościele Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach, którą odprawiał proboszcz parafii ks. Krzysztof Sontag.
W następnej kolejności nauczyciele, uczniowie, ich rodzice i wszyscy zaproszeni Goście udali się na dziedziniec Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Spotkanie rozpoczęło się odegraniem Hymnu państwowego przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Lektorem był Paweł Kłoda, uczeń klasy pierwszej.
O godzinie 17.00 zostali powitani przybyli Goście, w tym:

1. Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko – Lędziński
2. Henryk Barcik – Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego
3. Henryk Paruzel – Radny Powiatowy
4. Beata Białowąs – Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
5. Wacław Wójcik – Starszy Wizytator ds. Obronnych Kuratorium Oświaty
w Katowicach
6. Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny
7. Anna Wiaderny – Sekretarz miasta Lędziny
8. Elwira Osoba – Asystent Pani Poseł na Sejm RP
9. Grzegorz Kocjan – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu
10. Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
11. Ppłk. Leszek Klag – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach
12. Dariusz Kołodziejczyk – Kierownik Zespołu Szkoleń KWK Piast – Ziemowit
13. Robert Kamiński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Lędzinach
14. Krzysztof Nowacki – Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
15. Zbigniew Kierat – Pierwszy Podstarszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach
16. Mirosław Buda – Przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina
17. Rada Rodziców : Michał Kuc – Przewodniczący Rady Rodziców
Patrycja Palka – Sekretarz
18. Przedstawiciele mediów lokalnych

Gośćmi specjalnymi była Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz przedstawiciele 18 Batalionu Powietrzno – Desantowego w Bielsku-Białej, którzy przybyli nowoczesnym HAMEREM, stanowiącym dodatkową atrakcję.

W trakcie uroczystości uczniowie i zgromadzeni goście przy muzyce Orkiestry chwilą ciszy uczcili pamięć poległych żołnierzy, strażaków i policjantów.
Uczniowie klas pierwszych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach z ogromną dumą przystąpili do uroczystego ślubowania. Jak co roku, uczniom klas mundurowych zostały wręczone chusty z herbem Powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Natomiast wyróżnieni uczniowie otrzymali tytuł kadeta za swoją pracę, wzorowe zachowanie, wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016. Cała uroczystość odbyła się w doskonałej atmosferze przy oświetleniu palących się pochodni, które stworzyły niepowtarzalny klimat.
W następnej kolejności uczniowie klas pierwszych zaprosili gości do auli szkolnej, gdzie można było podziwiać prezentacje zawodów w jakich uczą się nasi pierwszoklasiści.
Klasy technikum: elektryczna, logistyczna, mechaniczna, informatyczna, ekonomiczna oraz klasa technik urządzeń energetyki odnawialnej a także klasa LO mundurowa policyjno-wojskowa i klasa wielozawodowa ZSZ przygotowały poczęstunek i przedstawiały swoje umiejętności w przyszłym zawodzie.
Komenda Straży Pożarnej udostępniła swoje wozy strażackie, które wszyscy zainteresowani mogli pooglądać i chociaż przez chwilę poczuć się jak prawdziwy strażak. Komenda Powiatowa Policji zaprezentowała swój sprzęt a główną atrakcją okazał się motor policyjny na którym można było posiedzieć i zrobić sobie zdjęcia. Ogromne wrażenie zrobił wóz bojowy HAMER, którym przyjechali żołnierze 18 batalionu powietrzno–desantowego z Bielska Białej.
Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom uroczystego ślubowania, dziękujemy wszystkim znakomitym Gościom za przybycie oraz służbom mundurowym za udostępnienie sprzętu specjalistycznego.

Leave a comment