Dnia 5 listopada w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Atmosfera, jak co roku, była niezwykła.

Ogromne wrażenie robił wóz bojowy HAMER, którym przyjechali żołnierze 18 batalionu powietrzno–desantowego z Bielska Białej oraz sprzęt wojskowy udostępniony przez organizację „STRZELEC”, do której należą uczniowie szkoły.

Komenda Państwowej Straży Pożarnej  udostępniła swoje wspaniale wyposażone wozy strażackie, które wszyscy zainteresowani mogli pooglądać i chociaż przez chwilę poczuć się jak prawdziwy strażak. Komenda Powiatowa Policji  zaprezentowała swój sprzęt, którego główną atrakcją okazał się motor policyjny, na którym można było posiedzieć i zrobić sobie zdjęcia.

Cała uroczystość rozpoczęła się  o godzinie 16.00 mszą świętą w kościele Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach, którą odprawił proboszcz parafii ks. Krzysztof Sontag oraz ks. Adam Jureczko.

Po mszy uczniowie, ich rodzice i zaproszeni goście udali się na dziedziniec Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Przy dźwiękach Warszawianki uczniowie klas mundurowych rozpoczęli uroczystość, prezentując swoje umiejętności z musztry paradnej. Cała akademia odbywała się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

O godzinie 17.00 Pani Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Ewa Matusik przywitała wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:

Czesław Ryszka – Senator RP

Marek Wójcik – Poseł na Sejm RP

Piotr Czarnynoga – Radny Województwa Śląskiego

Wacław Wójcik – Starszy Wizytator ds. Obronnych KO w Katowicach

Henryk Barcik – Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego

Krystyna Wróbel – Burmistrz Miasta Lędziny

Henryk Paruzel – Radny Powiatowy

Władysław Trzciński – Burmistrz Miasta Lędziny I i IV kadencji– przyjaciel szkoły

Rafał Czarnuch – Komendant Straży Miejskiej w Lędzinach

nadkomisarz Grzegorz Kocjan – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu

ppłk. Leszek Klag – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach

Mjr Arkadiusz Bartnik – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Tychach

Bryg. Szczepan Komorowski – Naczelnik Wydziału Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

St.asp. Sławomir Zięcina – Kier. Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego -Wydz. Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu

Mirosław Pajor – Kierownik Działu BHP KWK „Ziemowit”

Mariusz Drob – Naczelnik OSP Lędziny

Jacek Biernacki – Wicedyrektor Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej
w Tychach

Delegacja uczniów Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach –

Mariola Saternus- Kierownik Zakładu Metalurgii Ekstrakcyjnej i Odlewnictwa Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Stanisław Brzeskot- Sekretarz Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Rada Rodziców

Michał Kuc- Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Krystyna Poroś- Skarbnik Rady Rodziców

Patrycja Palka- Sekretarz Rady Rodziców

a także

Marcin Jałowy – TVP Katowice

Magdalena Kutynia – Dziennik Zachodni

W trakcie uroczystości uczniowie i zgromadzeni goście przy muzyce „Śpij Kolego”  uczcili chwilą ciszy pamięć poległych żołnierzy, strażaków i policjantów. Uczniowie klas pierwszych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach z ogromną dumą przystąpili do uroczystego ślubowania. Jak co roku uczniom klas mundurowych zostały wręczone chusty
z herbem Powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Ponadto wyróżnieni uczniowie otrzymali tytuł kadeta za swoją pracę i zaangażowanie w roku szkolnym 2014/2015.

Podczas uroczystości uczniowie biorący udział w szkoleniu spadochronowym „STATIC – LINE” z dumą odebrali swoje certyfikaty ukończenia kursu, który w ostatnim czasie wzbudził największe emocje wśród uczniów szkoły. Cała uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze przy oświetleniu palących się pochodni, które stworzyły niepowtarzalny klimat.

W następnej kolejności uczniowie klas pierwszych zaprosili wszystkich gości do auli szkolnej, w której można było podziwiać prezentacje zawodów, w jakich kształci się młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Klasy technikum: elektryczna, logistyczna, ekonomiczna, informatyczna, górnictwa podziemnego oraz klasa technik urządzeń energetyki odnawialnej, klasa wielozawodowa oraz klasy mundurowe Liceum Ogólnokształcącego: policyjna, wojskowa i ochrony przeciwpożarowej ugościły przybyłe rodziny i pozostałych Gości przygotowanym przez siebie poczęstunkiem i przedstawiły swoje umiejętności w przyszłym zawodzie.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom uroczystego ślubowania, dziękujemy wszystkim znakomitym gościom za przybycie oraz służbom mundurowym za udostępnienie sprzętu specjalistycznego.

Leave a comment