...

24 grudnia 2015 roku sekretariat Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach będzie nieczynny.

W dniach od 28-31 grudnia sekretariat szkoły czynny w normalnych godzinach urzędowania.

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.