16 maja 2017 r. Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach już po raz piąty był organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości i Ekologii, który był nie tylko sprawdzeniem wiedzy młodych uczestników, możliwością autoprezentacji, ale także zabawą, która miała na celu lepsze przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w świecie.

Adresatem konkursu byli uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z powiatu bieruńsko- lędzińskiego. Celem konkursu było rozbudzanie i wzmacnianie zachowań przedsiębiorczych, rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wszelkimi formami przedsiębiorczości oraz zachęcanie do aktywnego planowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Partnerami organizacyjnymi konkursu byli:

  • Starostwo Powiatowe w Bieruniu,
  • Urząd Miasta Lędziny,
  • Urząd Miasta Bieruń,
  • Urząd Miasta Imielin,
  • C.U.H.B. „Rampa” Sp. z o.o.

W konkursie udział wzięli:

  • Gimnazjum nr 2 im. Św. Walentego w Bieruniu, reprezentowane przez: Natalię Goj, Weronikę Solecką, Karolinę Majer. Opiekunem drużyny była Pani Elżbieta Domogała,
  • Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka w Lędzinach reprezentowane przez: Patrycję Stolorz, Patrycję Śmiłowską i Julię Socha. Opiekunem drużyna były Pani Marzena Domaradzka oraz Pani Ewa Gołębiowska,
  • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach, którego przedstawicielami byli: Wiktoria Mazurkiewicz, Julia Buzek, Piotr Figura. Opiekunem drużyny była Pani Hanna Knosała,
  • Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Lędzinach, które reprezentowali: Dawid Grzybek, Jan Szczepański, Julia Suszek. Opiekunem drużyny była Pani Krystyna Kuc,
  • Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie reprezentowane przez: Marcela Ścierskiego, Wiktorię Trebuniak, Michała Synowiec. Opiekunem drużyny był Pan Mariusz Gąsiorczyk.

 

Oficjalnego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor PZS w Lędzinach Pani Ewa Matusik, która przywitała uczestników konkursu oraz jurorów.

Komisja konkursowa, w której znaleźli się :

Pani Partycję Rozmus – Naczelnik Wydziału Edukacji,

Pan Grzegorz Plewniok – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu,

Pani Daria Mikiciuk – Główny Specjalista w Wydziale Promocji,

Pani Barbara Huzarewicz – Prezes C.U.H.B. „Rampa” Sp. z o.o.

miała niezwykle trudne zadanie, by wybrać najlepszą drużynę.

Konkurs składał się z 5 rund, z których każda dotyczyła innego zagadnienia.

Pierwsza runda obejmowała pytania z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz gospodarki państwa, druga związana była z rynkiem pracy, runda trzecia dotyczyła rozmowy kwalifikacyjnej, a czwarta polegała na zaprezentowaniu przygotowanych prac na temat „Mój pomysł na przyszłość – planowanie własnej drogi edukacyjnej i zawodowej”. W piątym etapie trzeba było wykazać się umiejętnością prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Po obradach komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce- Gimnazjum nr1 w Lędzinach,

II miejsce – Gimnazjum w Imielinie,

III miejsce – Gimnazjum w Bieruniu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez: Urząd Miasta Lędziny, Urząd Miasta Bieruń, Urząd Miasta Imielin oraz C.U.H.B. „Rampa” Sp. z o.o. Fundatorem słodkiego poczęstunku byli: Piekarnia Józef Krzemień z Lędzin i Piekarnia Andrzej Newiak z Lędzin.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do kolejnych ekonomicznych zmagań już za rok 🙂

Leave a comment