W poniedziałek 12 grudnia 2016 roku w ramach programu „ZainSTALuj się” odbyły się warsztaty rozwojowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Warsztaty dla uczniów PZS w Lędzinach po raz kolejny zorganizowała współpracująca ze szkoła światowa firma Arcelor Mittal Poland. Były one prowadzone przez doświadczoną trenerkę Panią Izabelę Bieniek-Błażkiewicz . W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej i trzeciej technikum mechanicznego.

Uczniowie pierwszej klasy uczestniczyli w warsztatach rozwijających umiejętność pracy zespołowej. Podczas warsztatów uczyli się kooperacji oraz wspólnego podejmowania decyzji. Umiejętność pracy w zespole jest niezwykle pożądaną cechą w każdej grupie i społeczności. Trzeba umieć pracować razem, by pracować skuteczniej, mieć z tego więcej satysfakcji i mieć poczucie, że praca jest przede wszystkim przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Od poziomu naszej satysfakcji zależy bowiem efektywność działania zespołu. Niezakłócona komunikacja w danym środowisku jest istotnym czynnikiem optymalnej organizacji i wpływa na zintegrowanie jej członków oraz na prawidłowe relacje z innymi.

Podczas warsztatów uczniowie mogli nabyć praktyczne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania, docierając do poziomu wspólnych interesów. Trenerka prowadząca zajęcia wskazała młodym ludziom skuteczne techniki komunikowania się w sytuacjach stresowych oraz metody radzenia sobie z własnymi emocjami. Pokazała uczniom narzędzia i zasady, według których można stworzyć sprawnie działający, współpracujący i zorientowany na sukces zespół.

Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w zajęciach, dzięki czemu cel warsztatu, jakim było podwyższenie skuteczności komunikacji w relacjach interpersonalnych w pracy zespołowej oraz międzyzespołowej, został w 100% osiągnięty.

Natomiast uczniowie klasy trzeciej wzięli udział w warsztatach dotyczących kreatywnego myślenia. Wykonując szereg ćwiczeń praktycznych, doskonalili umiejętność wykorzystania swojego twórczego potencjału do tworzenia nowych i niestandardowych rozwiązań.

Kreatywność jest najlepszym odkryciem ludzkiego umysłu. Wyzwala instynkty, które pozwalają na tworzenie wszystkiego dookoła nas. Przyszłość należy do ludzi twórczych, szybko myślących, mających niekonwencjonalne pomysły i poszukujących niezwykłych rozwiązań. Kreują oni społeczeństwo innowacyjne, zdolne do budowania nowych inicjatyw i realizujących je w praktycznym życiu. Nie ma skutecznej recepty na to, by być kreatywnym, lecz istnieją liczne sposoby, które ulepszają zdolność kreatywnego myślenia.

Podczas warsztatów trenerka podzieliła się z uczniami wiedzą na temat różnych technik, które pobudzają umysł do twórczego myślenia. Młodzi ludzie poznali techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, a teoria twórczego myślenia poparta została praktycznymi ćwiczeniami, które dążyły do pobudzenia w uczniach stosowania „niezwykłych” operacji umysłowych i twórczej wyobraźni oraz miały uczyć jak czerpać inspirację z otaczającej rzeczywistości.

Dzięki udziałowi w warsztatach kreatywnego myślenia uczniowie stali się bardziej kreatywni, a także bardziej otwarci na innych ludzi i na nowe sytuacje.

Młodzi mechanicy bardzo chętnie brali udział w różnorodnych ćwiczeniach praktycznych proponowanych przez trenerkę. Ich forma okazała się dla naszych uczniów niezwykle atrakcyjna, a przy okazji rozwijająca wartościowe cechy.

Tematyka warsztatów nie była przypadkowa. Szkolenie miało na celu rozwijanie i doskonalenie umiejętności, które są pożądane przez pracodawców, takich jak np. firma ArcelorMittal. Dobrze, by posiadał je każdy pracownik, który chce zaistnieć na dzisiejszym rynku pracy.

Beata Żuraw
Ewa Matusik

Leave a comment