Bez tytułu
Po raz kolejny uczniowie czwartych klas technikum elektrycznego i informatycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach uczestniczyli w dodatkowych zajęciach poszerzających kompetencje zawodowe w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w grupie 1.
Bezpłatny kurs przygotowujący uczniów do egzaminu kwalifikacyjnego SEP, prowadzony w ramach zajęć dodatkowych został zakończony egzaminem 31 marca 2016 roku.
Członkowie Komisji Egzaminacyjnej pogratulowali zdającym wysokiego poziomu wiedzy.
Uroczyste rozdanie świadectw kwalifikacyjnych zaplanowanona dzień 10 czerwca 2016 r. W tym dniu PZS w Lędzinach włączy się w obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka.

Janusz Korus

Leave a comment