13 kwietnia 2016 roku uczniowie pierwszej klasy technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, gościli w Euro – Centrum Parku Naukowo – Technicznym w Katowicach.

Euro – Centrum „to kompleks nowoczesnych budynków, które pełnią funkcję biurową, wystawową i konferencyjną. (…) Na blisko 28 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni użytkowej funkcjonuje blisko 100 firm, które zatrudniają ponad 1000 osób.”*

Wizyta zapoczątkowała ścisłą współpracę Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach z tą placówką.

Na początku uczniowie wysłuchali wykładu na temat odnawialnych źródeł energii, który wygłosił wieloletni pracownik placówki – Pan dr Stanisław Grygierczyk. Pan Grygierczyk wyjaśnił, że odnawialne źródła energii obejmują: wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, wodę termalną i wiele innych. Racjonalne wykorzystanie energii z tych źródeł jest jednym z istotnych punktów zrównoważonego rozwoju, przynoszącym konkretne efekty ekologiczno – energetyczne. Wzrost udziału OZE w bilansie paliwowo –energetycznym, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, polepszenia stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. Wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany rozwojem gospodarczym,, a także nadmierne zanieczyszczenie środowiska spowodowały duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.

W Polsce do 2020 roku udział odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo – energetycznym ma wynosić 15%.

Następnie młodzież zwiedziła park, podziwiała nowoczesne budynki mieszczące się na jego terenie, obejrzała sale ćwiczeniowe oraz najnowocześniejsze technologie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (różnego rodzaju solary, pompy ciepła a nawet sztuczne słońce!). Po tak pełnym wrażeń dniu uczniowie stwierdzili, że nie mogą doczekać się już kolejnej wizyty w parku, w czasie której będą mogli zastosować swoją teoretyczną wiedzę w praktyce.

* http://www.euro-centrum.com.pl/

 

 

 

Leave a comment