...

Ze względu na atrakcyjność na rynku pracy zawodu mechatronika, w ramach innowacji pedagogicznej, klasa technikum informatycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach została wzbogacona o nowy przedmiot – Elementy robotyki. Przedmiot jest bezpośrednio powiązany z zawodem informatyka programisty, co umożliwia przyszłym informatykom lędzińskiego PZS-u większy wybór dalszej ścieżki kształcenia.

Na lekcjach z tego przedmiotu uczniowie poznają podstawy mechatroniki, automatyki oraz programowania robotów. I oczywiście konstruują roboty.

Najnowszym egzemplarzem jest zbudowany przez Pawła Lysko WOLL-E.

Obecnie druga klasa pracuje nad udoskonaleniem oprogramowania dla Woll-E-go.

Jaka będzie kolejna konstrukcja? Jeszcze nie wiadomo, choć pomysłów jest wiele, a ograniczeniem jest tylko wyobraźnia konstruktorówJ

Życzymy im zatem owocnej pracy!

 

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.