28 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbył się Dzień Otwarty Szkoły. Wśród gości Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach byli uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Bieruniu, Gimnazjum w Imielinie i Gimnazjum w Chełmie Śląskim. Odwiedzili nas także gimnazjaliści z Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Tychach, Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach – Kosztowach, Gimnazjum nr 5 w Mysłowicach, Gimnazjum w Mysłowicach – Wesołej oraz Gimnazjum z Chrzanowa.

O godzinie 10,00 Pani Dyrektor Ewa Matusik powitała zebranych i zaprosiła na pokaz umiejętności uczniów klas mundurowych.

Wozy strażackie Państwowej Straży Pożarnej w Tychach oraz fachowy sprzęt -umożliwiły pokaz gaszenia „pożaru” w wykonaniu uczniów klasy ochrony przeciwpożarowej wspieranych przez pracowników Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Dały też możliwość podziwiania widoków z wysokości prawie 40 metrów – na wysięgniku drabiny strażackiej.

Następnie młodzież wraz z opiekunami udała się do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się prezentacja sztuki samoobrony w wykonaniu uczniów klas mundurowych przygotowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego i mistrzyni Ju – jitsu – Panią Joannę Poradzisz-Krupa.

Po pokazie uczniowie w zorganizowanych grupach, pod przewodnictwem nauczycieli PZS-u i w asyście uczniów szkoły, udali się do auli szkolnej, gdzie miała miejsce projekcja filmu promującego szkołę, koncert zespołu młodzieżowego oraz występ szkolnego kabaretu. Gimnazjaliści mogli zwiedzić stoiska przygotowane przez uczniów poszczególnych klas mundurowych, zawodowych i kierunków technicznych oraz przedstawicieli Policji Powiatowej w Bieruniu, Powiatowej Straży Pożarnej w Tychach i Wojska.
Młodzież z dużym zainteresowaniem oglądała sprzęt wojskowy przygotowany przez przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień – kpt. Wojciecha Piątka, należącego do stowarzyszenia „Sfora” Jacka Kukuły i Tymoteusza Żywopiscewa. Szczególny podziw wzbudziły nowoczesne karabiny maszynowe.
Z kolei przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu – sierżant Katarzyna Szewczyk, sierżant sztabowy Grzegorz Dudys i starszy aspirant Katarzyna Skrzypczyk, udzielali informacji dotyczących specyfiki pracy policyjnej i prezentowali sprzęt służący do przeprowadzania specjalnych operacji w terenie.
Natomiast sprzęt strażacki prezentowali przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Tychach – młodszy kapitan Adrian Kowalski, aspirant Mariusz Witkowski i młodszy ogniomistrz Mariusz Kuśmierz.

W czasie Dnia Otwartego odbyło się również podsumowanie Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Niezwykłe zdjęcia przyrody naszego regionu”, zorganizowanego przez Panią Sylwię Witułę – Jedlińską. Konkurs był skierowany do gimnazjalistów z naszego powiatu, a jego laureatem został Tomasz Strączyński z Gimnazjum nr.2 im. św. Walentego w Bieruniu.

Gościnnie wystąpił także Zespół wokalno – instrumentalny z Gimnazjum nr.1 im. J. Korczaka w Lędzinach, przygotowany przez Panią Sylwię Witułę- Jedlińską, który zaprezentował utwory Marka Grechuty i Edwarda Stachury.

Na holu szkoły gimnazjaliści mogli podziwiać prezentację Odnawialnych Źródeł Energii przygotowaną przez Panią Marzannę Wysocką – Szatko przedstawicielkę firmy Turon, z którą szkoła współpracuje. Ogromne zainteresowanie wzbudził sprzęt służący do drukowania 3D zaprzyjaźnionej firmy CR3D IMENSION, prezentowany przez Pana Pawła Cymbę, Pana Michała Rajtora i Pana Pawła Jakimiec.
Uczniowie PZS-u, na specjalnym stoisku informatycznym, zaprezentowali pokaz szkolnych robotów i ich umiejętności.

Po bardzo ciekawym spotkaniu ze służbami mundurowymi i przedstawicielami firm, młodzież gimnazjalna wraz z nauczycielami i reprezentantami uczniów PZS udała się na zwiedzanie szkoły, w tym sal lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne, nowoczesnych pracowni, np.: komputerowej, elektrycznej, mechanicznej, logistycznej i językowej, biblioteki oraz kompleksu boisk sportowych ORLIK.
Szczególną uwagę przykuła świeżo oddana do użytku pracownia językowa wyposażona w nowoczesny sprzęt – w tym ergonomiczne umeblowanie, projektor multimedialny i słuchawki dla każdego ucznia.

Uczniowie mieli również możliwość udziału w warsztatach przedmiotowych oraz rozmowy z nauczycielami kształcącymi w zawodach, m. in.: technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk i technik elektryk. Podczas wielu rozmów gimnazjaliści odkrywali możliwości, jakie daje wybór kierunków oferowanych przez szkołę.

Bogata i różnorodna oferta szkoły wzbudziła zainteresowanie naszych gości, którym dziękujemy za obecność.

Już teraz zapraszamy na kolejny, wspaniały event zaplanowany na sobotę 23 maja. Zapraszamy z całymi rodzinami. Będą atrakcje i konkursy i oczywiście kolejna możliwość zapoznania się z dokonaniami i możliwościami szkoły.

Leave a comment