29 maja w PZS w Lędzinach odbył się inauguracyjny wykład dla uczniów w ramach współpracy Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. To ważne wydarzenie odbyło się w związku z faktem, iż Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach – Pani Ewa Matusik podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

W ramach umowy uczniowie będą uczestniczyć w wykładach, programach edukacji ekonomicznej, zajęciach edukacyjnych na uczelni i w szkole, programach kół naukowych, pracach zespołów artystycznych, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny.

Koordynatorem programu na terenie PZS w Lędzinach oraz opiekunem młodzieży uczestniczącej w spotkaniach jest Pani Gabriela Jagsz – nauczyciel przedmiotów zawodowych przedsiębiorczych i ekonomicznych, natomiast koordynatorem ze strony Uczelni jest Pani dr Katarzyna Żak – pracownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem UE w Katowicach.
Co ciekawe, wszystkie wykłady i spotkania, jak przedstawiła p. dr Katarzyna Żak w rozmowie z dyr. Ewą Matusik, są przygotowywane głównie dla uczniów PZS w Lędzinach kształcących się w zawodzie technik ekonomista, ale również dla uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Podczas spotkań, które odbyły się 29 maja, młodzież została zapoznana z celami współpracy, proponowanym planem i harmonogramem spotkań i imprez, jak również miała okazję zaproponować własną wizję organizowanych wspólnych przedsięwzięć.
Ta wartościowa współpraca pozwoli uczniom PZS w Lędzinach na dalszy rozwój i doskonalenie różnorodnych umiejętności przydatnych w dalszym kształceniu i pracy.

Leave a comment