9 grudnia uczniowie pierwszych klas technikum mechaniczno-informatycznego i urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, dotyczących wpływu człowieka na środowisko.

Zróżnicowana tematyka wykładów nie pozwoliła młodzieży na nudę – udział w 5 wykładach na pewno poszerzył horyzonty w kwestii ochrony środowiska.

Uczniowie dowiedzieli się m.in. że recykling nie jest wytworem ostatnich lat, a jego pierwsze próby miały miejsce ponad 200 lat temu. Poznali również korzyści, jakie przynosi przetwarzanie poszczególnych rodzajów odpadów (papier, PET, metale, szkło) pod względem wydatków ponoszonych na użycie energii, wody, emisji CO2, czy wydobycia surowców naturalnych. Dowiedzieli się, jak szkodliwe jest spalanie różnych paliw (także śmieci) w domowych piecach.

Kolejny wykład dotyczył tematyki związanej z oczyszczalnią ścieków – budową, zasadami działania oraz efektem, jaki mogą wywołać nieoczyszczone ścieki wprowadzone do środowiska.

Następny prelegent skupił się na energetyce jądrowej – jej zaletach oraz mitach narosłych głównie wokół awarii reaktorów. Młodzież poznała filozofię bezpieczeństwa obowiązującą przy projektowaniu i budowie elektrowni jądrowych oraz mogła prześledzić, jak wygląda awaria reaktora i realizacja zasad bezpieczeństwa na symulatorze.

Na koniec na uczniów czekała niespodzianka – bardzo dynamiczny pokaz dotyczący replikacji DNA, w trakcie którego młodzi mieli okazję zastosować zasadę komplementarności w praktyce, tworząc własny łańcuch.

Niewątpliwie tematyka spotkań stała się przyczynkiem do dalszych przemyśleń i wniosków. Wszystkim nam wydaje się, że o ekologii wiemy dużo, jednak takie spotkania uświadamiają nam, jak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, a przede wszystkim, ile sami możemy zrobić, zmieniając choćby w niewielkim stopniu swoje postępowanie.

Anna Pudełko

 

Leave a comment