...

Spędzasz wakacje z książką, zrób sobie z nią zdjęcie i prześlij na adres biblioteki:

biblioteka.pzs@op.pl

Pokaż nam, że książka sprawia, iż każde wakacje –  niezależnie od pogody i miejsca –  mogą być wspaniałe!

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach!

Prosimy o podanie w e-mailu swojego imienia, nazwiska oraz klasy.

Bez nazwy1

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.