...

Powiatowy Zespół Szkół jako jedyny w regionie, znalazł się w gronie nagrodzonych zaszczytnym mianem „Szkoła przedsiębiorczości” w pierwszej edycji programu edukacyjnego pod tą samą nazwą.

Certyfikat „Szkoła przedsiębiorczości” został wręczony przez Śląskiego Kuratora Oświaty Mariana Drosio oraz przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego podczas uroczystości wojewódzkiej.

Pamiątkową tablicę odebrała delegacja szkoły w składzie: Ireneusz Wróbel – ówczesny dyrektor szkoły, Gabriela Jagsz – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i szkolny koordynator projektu oraz uczennica Michalina Żołna ze szkolnego Młodzieżowego Miniprzedsięborstwa. Nasza szkoła oceniona bardzo wysoko przez Kapitułę Certyfikatu oraz zaliczona do grupy najbardziej przedsiębiorczych w kraju, została zaproszona na Centralną Galę Liderów Szkół Przedsiębiorczości, która odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi. „Szkoła przedsiębiorczości” jest znakiem jakości w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości przyznawanym szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Certyfikat przyznawany jest szkole, która:

  • kształtuje wśród uczniów postawy przedsiębiorcze,
  • dba o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej,
  • współpracuje z gospodarczo – społecznym otoczeniem szkoły,
  • inicjuje działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne,
  • przygotowuje do rynku pracy.

Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Podczas gali nagrodzone zostały szkoły, które najlepiej w kraju spośród wyróżnionych Certyfikatem realizują zadania z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej oraz kształtują postawy przedsiębiorcze, przygotowując swoich absolwentów do rynku pracy.

W skład Kapituły Certyfikatu wchodzili obecni na Gali:

Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Aneta Wilmańska – W-ce Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Marek Rocki – Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Zbigniew Modrzewski – Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.