Udział PZS w Lędzinach w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania.

     29 września ogłoszony został Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Święto obchodzone od 2001 r. z incjatywy  Polskiej Izby Książki ma w naszym kraju już 15-letnią tradycję. Z tej okazji biblioteka Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach zorganizowała dla przedszkolaków Miejskiego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach  spotkanie, na którym na głos czytano dzieciom wspaniałe bajki i wiersze. Czytanie na głos najmłodszym stymuluje  ich rozwój, wzbogaca słownictwo i jest

Uczniowie PZS w Lędzinach poznają, co znaczy być dobrym inżynierem.

     29 września 2015 r. w Instytucie Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się VIII edycja Konkursu „Czy byłbyś dobrym inżynierem?”. W konkursie wzięła udział pięcioosobowa drużyna z czwartej klasy technikum elektrycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach w składzie: Oleś Radosław Dworok Damian Frank Radosław Stojanik Janusz Uzdrzychowski Michał       Konkurs, w którym startowało 20 drużyn,

“Języki to nasza siła!”

  „Silni w językach!” – pod takim hasłem 26 września 2015r. w czterdziestu siedmiu państwach członkowskich Rady Europy odbyła się piętnasta edycja Europejskiego Dnia Języków. Ideą tego dnia było świętowanie różnorodności językowej w Europie oraz promowanie znajomości języków obcych. W tegoroczne obchody po raz kolejny włączyła się społeczność Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. 25 września 2015r. przedstawiciele klas liceum i technikum zmierzyli się w konkursie

„Punkt zwrotny” dla maturzystów

24 września 2015 roku blisko 100 maturzystów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wzięło udział w  Śląskim Salonie Maturzystów w Katowicach. Otwierając Śląski Salon Maturzystów prof. Ryszard Koziołek, prorektor Uniwersytetu Śląskiego, zwrócił uwagę maturzystom, że stoją przed ważnym wyborem– decydują o własnej przyszłości. – Matura to nie kres, to punkt zwrotny – stwierdził – trzymam kciuki za świetnie zdaną maturę! Na uczniów klas maturalnych czekali przedstawiciele wielu uczelni, którzy zapoznawali młodzież

Uczniowie PZS w Lędzinach gośćmi Centrum Edukacji Technicznej w Goczałkowicach Zdroju.

     Jak Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach wyposaża swoich uczniów w potrzebną wiedzę i daje możliwość zdobycia cennego, zawodowego doświadczenia?      O tym mogli się przekonać uczniowie klasy trzeciej, kształcący się w zawodzie technik elektryk, którzy 22 września 2015 r. wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Edukacji Technicznej w Goczałkowicach Zdroju.      Dzięki inicjatywie firmy ECOCLIMA z Katowic i przy współudziale

Zaproszenie do obchodów Europejskiego Dnia Języków w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach

„Języki to nasza siła!” to hasło, pod którym odbywać się będzie tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków – święta ustanowionego w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy na dzień 26 września. Wszyscy jesteśmy użytkownikami języka polskiego (jednego z oficjalnych języków europejskich) oraz uczymy się języków obcych, dlatego 25 września w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach planowane są następujące wydarzenia: Konkurs językowy W konkursie sprawdzającym ogólną wiedzę o językach i krajach

Lędzińska mundurówka w „Sztafecie z biało-czerwoną”

Uczniowie klasy mundurowej wojskowej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach – Arkadiusz Wolak i Dawid Dwórznik wraz z opiekunem, Panią Anetą Madejską – uczcili 76 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz przypadającą w tym roku okrągłą rocznicę jej zakończenia, biorąc udział w „Sztafecie z biało-czerwoną”. Uczestnicy biegu, którego organizatorem był Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, Pan Stanisław Faber, wystartowali o godzinie 13:00 spod Pomnika Żołnierza Polskiego,

Wyprawka szkolna 2015/2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas III szkoły podstawowej, uczniów klasy IV technikum uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,                       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie