...

Niesamowitą przygodę przeżyli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach podczas pięciodniowego wyjazdu na poligon militarny.

W dniach 1- 5 czerwca 2015 roku 42 uczniów klas mundurowych pod opieką Pani Joanny Poradzisz-Krupa i Pani Anety Madejskiej wyjechało do Kokotka. Na miejscu czekała na nich doświadczona kadra instruktorska oraz komendant obozu, którzy – jak co roku – zapewnili uczniom mnóstwo wrażeń i atrakcji.

Zgodnie z tradycją, uczniowie po przyjeździe zostali podzieleni na plutony i rozbili bazę, a następnie udali się na pierwsze zajęcia.

W trakcie wyjazdu nie było czasu na tradycyjny wypoczynek, każdy dzień był dokładnie zaplanowany. Uczniowie brali udział w zajęciach ze strzelania, taktyki wojskowej, samoobrony, musztry, paintball ‘a, wspinaczki linowej, pierwszej pomocy, terenoznawstwa, łączności, technik interwencji policyjnych oraz w zajęciach chemicznych.

Dzień rozpoczynał się o 6 rano zaprawą, a kończył o 22 ciszą nocną. Jednak stali bywalcy obozów wiedzą, że cisza nocna jest przerywana wieloma alarmami, w trakcie których uczniowie w bardzo krótkim czasie muszą się ustawić na miejscu zbiórki.

Największe wrażenie zrobiły na uczniach zajęcia ze wspinaczki, przeprawa przez jezioro w pełnym umundurowaniu oraz nocna wyprawa do lasu, w którym musieli przetrwać do rana.

Na obozie panowała iście wojskowa dyscyplina, połączona z profesjonalizmem i zaangażowaniem kadry instruktorskiej. Tradycyjnie wyjazd został zakończony wojskową grochówką i zwinięciem bazy noclegowej.

Dzięki współpracy z organizatorem poligonu Panem kapitanem Sławomirem Irackim, nasi uczniowie mogli uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach, doskonalić swoje umiejętności i zdobywać certyfikaty, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych punktów na egzaminach kwalifikacyjnych do szkół wyższych i służb mundurowych.

Uczniowie, biorący udział w obozie, już cieszą się na kolejne wyzwania….

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.