...

Podsumowanie konkursu
„Multimedia środkiem do edukacji ekologicznej”

Dnia 1 czerwca 2015 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyło się podsumowanie konkursu „Multimedia środkiem do edukacji ekologicznej”.

Komisja konkursowa w składzie:
Ewa Matusik – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,
Bożena Maruszak – nauczyciel bibliotekarz,
Rafał Stuchlik – nauczyciel informatyki
po wnikliwej analizie przesłanych prac konkursowych wyłoniło laureatów.

Kategoria: szkoły gimnazjalne
I miejsce – Michalina Łosoń – Gimnazjum w Bojszowach
II miejsce – Bartosz Wanot – Gimnazjum nr 2 w Bieruniu
III miejsce – Mateusz Wlekliński – Gimnazjum w Bojszowach

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Olga Kapica – PZS Lędziny
II miejsce – Marek Młynek – ZSP nr 2 Mysłowice
III miejsce – Klaudia Karkus – PZS Lędziny

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani w najbliższym czasie.

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.