...
Kolejne certyfikaty kompetencji zawodowych z zakresu magazynów, transportu i spedycji dla naszych uczniów.
Tym razem zdobyli je logistycy, którzy przystąpili do ogólnopolskiego testu wiedzy logistycznej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju zawodowym.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.