...
Nauka przez kontakt z żywym językiem!
15 marca 2023 roku uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wzięli udział w obchodach 21 Tygodnia Kina Hiszpańskiego, które odbyły się w katowickim kinie „Światowid”.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.