...

https://www.youtube.com/watch?v=ZyRC3v8fqas

Gimnazjalisto dołącz do Nas -ZAPRASZAMY!!!!!!

19 maja 2016 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbył się Dzień Otwarty, w czasie którego gośćmi szkoły była młodzież gimnazjalna wraz z opiekunami. Duże zainteresowanie ofertą edukacyjną Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wykazali uczniowie gimnazjów z Lędzin, Bierunia Starego, Bierunia Nowego, Imielina, Bojszów, Mysłowic, Tychów i Kobióra.

O godz. 10,00 Pani Dyrektor Ewa Matusik powitała zebranych i zaprosiła na pokaz umiejętności uczniów klas mundurowych, który odbył się pod czujnym okiem przedstawicieli służb mundurowych – Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu i Straży Pożarnej w Tychach. Następnie odbyła się prezentacja sprzętu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Tychach, a po niej gimnazjaliści pod kierunkiem kapitana Adriana Kowalskiego mieli możliwość podziwiania krajobrazu z wysokości – z drabiny mechanicznej.

Po pokazach zaproszona młodzież wraz z opiekunami udała się do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się prezentacja sztuki samoobrony w wykonaniu nauczyciela wychowania fizycznego – pani Joanny Poradzisz-Krupa oraz uczniów pierwszych i drugich klas mundurowych. Ze względu na ogromne zainteresowanie młodzieży, pokaz samoobrony został dwukrotnie powtórzony!

Po atrakcjach w Sali gimnastycznej, w zorganizowanych grupach oraz pod przewodnictwem nauczycieli PZS-u i opieką uczniów szkoły, goście rozpoczęli zwiedzanie. W salach lekcyjnych miała miejsce prezentacja i promocja zawodów: technika ekonomisty, technika logistyka, technika informatyka, technika mechanika, technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technika elektryka a także pozostałych kierunków nauczanych w Liceum Ogólnokształcącym i w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Gimnazjaliści z zainteresowaniem oglądali świetnie wyposażone sale lekcyjne, w tym m.in. pracownie komputerowe, językowe, pracownię ekonomiczną, logistyczną oraz bibliotekę. W pracowniach mogli uczestniczyć w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach, pokazach i projekcjach filmów oraz doświadczeniach. Szczególnym zainteresowaniem przybyłej młodzieży cieszyły się nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie warsztatowe: elektryczna, mechaniczna i pneumatyczno-hydrauliczna, które są niezbędne do osiągania świetnych wyników m.in. w zawodach: technik mechanik i technik elektryk.

Zagadnienia związane z miesięcznymi praktykami zagranicznymi, których uczestnikami są uczniowie klas technikum, przedstawił zainteresowanym Pan Przemysław Wisiorek – nauczyciel języka angielskiego i opiekun młodzieży w czasie wyjazdów zagranicznych.

Prezentacja klas językowych połączona została z „Konkursem Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych” przeprowadzonym przez nauczycieli języka angielskiego; Panią Joannę Biolik i Panią Grażynę Sawicką.

W Studiu Grafiki Komputerowej uczniowie mogli się również zapoznać ze specjalistycznym sprzętem.

O godz. 11,00 odbyły się pokazy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu pod kierunkiem młodszego aspiranta Daniela Laszczaka – „zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy”.

Na zakończenie Dnia Otwartego odbył się Konkurs Wiedzy o Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. W auli szkolnej Pani Dyrektor Ewa Matusik nagrodziła 36 gimnazjalistów – zwycięzców konkursu.

Uczniowie technikum – Aleksandra Stolecka i Łukasz Piekorz prezentowali swoje umiejętności wokalne.

Bogata i oryginalna oferta przedstawiona przez Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach wzbudziła ogromne, pozytywne emocje gimnazjalistów przybyłych również spoza powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Dużym zainteresowaniem cieszył się nowy kierunek stwarzający ogromne możliwości rozwoju – Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.

W imieniu uczniów i nauczycieli dziękujemy za odwiedziny.

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem zaprzyjaźnionych służb mundurowych, które w sposób szczególny uatrakcyjniły ten wyjątkowy dla Nas dzień.

Zapraszamy do Naszej szkoły!!! Dołączcie do Nas!!!

Zaloguj się już dziś.

 

 

 

 

 

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.