...

W weekend 14 -15 maja 2016 roku odbyło się w Sulejówku posiedzenie Komisji Problemowej, składającej się z posłów tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wśród 64 posłów znalazły się Anna Niesyto i Agata Bobla, uczennice I klasy Technikum im. Anielina Fabery wchodzącego w skład PZS w Lędzinach. Ania Niesyto i Agata Bobla jako jedyny zespół w powiecie bieruńsko- lędzińskim oraz jako jeden z zaledwie dwóch w całym województwie, został nagrodzony tą prestiżową nagrodą.

Uczennice zostały docenione za fantastyczną pracę – w tym wywiady i rozmowy z mieszkańcami miasta – przybliżającą społeczności lokalnej historię szczególnego miejca pamięci widniejącego w herbie miasta Lędziny.

W majowy weekend całe gremium posłów – przy pomocy trenerów Instytutu Pamięci Narodowej – opracowało projekt uchwały XXII sesji SDiM.

 

A oto jak same zwyciężczynie wspominają warsztaty i pobyt w Sulejówku:

 

„Pobyt w Sulejówku był czasem niezwykle intensywnym. Po przyjeździe i bardzo serdecznym powitaniu, zostałyśmy zaproszone na obiad, po którym odbyło się pierwsze spotkanie robocze wszystkich uczestników projektu. Na spotkaniu zostaliśmy podzieleni na grupy, w których pod opieką pracowników IPN-u mieliśmy opracować treść własnej uchwały sejmowej. Wieczorem wszystkie grupy przedstawiły na forum owoce swojej pracy.

Następnego dnia – już w Warszawie – w czasie pobytu w Sejmie, wraz z legislatorami, łącząc pracę każdej z grup, stworzyliśmy uchwałę, którą uczestnicy XXII sesji SDiM przyjmą 1 czerwca. Następnie wybraliśmy trzy pytania, które zadamy w czasie obrad Pani Annie Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej. Po południu pożegnałyśmy się z uczestnikami warsztatów i pełne niesamowitych wrażeń wróciłyśmy do domu, nie mogąc doczekać się ponownego spotkania, które będzie miało miejsce 31 maja i 1 czerwca“

 Anna Niesyto i Agata Bobla z pierwszej klasy technikum, kształcące się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.