Mechanicy z klasy 2Dm 1 marca 2024 wzięli udział  w konferencji, będącej podsumowaniem drugiej edycji cyklu projektów badawczych realizowanych na Politechnice Śląskiej z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Komisja wybrała 61 projektów ( w tym 3 postery naszych uczniów), które w formie posterów zaprezentowano   w czasie konferencji. Podczas realizacji tematów badawczych we współpracy z Politechniką Śląską uczniowie, dzięki stosowaniu metody kształcenia zorientowanego projektowo (PBL – Project-Based Learning), rozwinęli wiele cennych umiejętności. Zajęcia pozwoliły nie tylko na zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru spawalnictwa i obróbki mechanicznej, ale również obudziły kreatywność uczniów, działały inspirująco, uczyły umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowały umiejętności organizacyjne.

Nasi uczniowie otrzymali  Mikropoświadczenia, czyli cyfrowe dokumenty potwierdzające zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji i kompetencji zawodowych, które osoba ucząca się uzyskała przy niewielkim nakładzie uczenia się. Jest to innowacyjne narzędzie w kształceniu ustawicznym i rozwoju zawodowym w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Wkrótce prace mechaników zobaczycie osobiście w naszej szkole.