Od 6-8 marca w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbywały się rekolekcje wielkopostne.  Prowadził je o. Dominik Ochlak OMI, duszpasterz młodzieży i organizator pieszych wędrówek, które przybliżają młodych do Boga. Motywem przewodnim było uświadomienie młodzieży pułapek, które mogą pojawić się na drodze do miłości. Ojciec Dominik zachęcał młodzież, aby zwróciła uwagę również na swoje wnętrze, na pewne strategie reagowania, które przeszkadzają nam w szczęściu i patrzeniu na siebie i swoje życie z miłością – tak jak patrzy na nas Pan Bóg. Zachęcał również młodzież do aktywności – dzieląc się doświadczeniem wypraw pieszych i rowerowych przeplatając swoje dzielenie się filmami i ciekawymi opowieściami.