W dniach 12 i 13 września 2016 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyła się kolejna edycja szkolnego kiermaszu używanych podręczników szkolnych. Uczniowie mogli nabyć podręczniki po atrakcyjnej cenie, ucząc się w ten sposób gospodarności.
Organizacją kiermaszu zajmowały się przyszłe ekonomistki, a także członkinie Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa z trzeciej klasy technikum: Ewelina Sieradzka, Klaudia Martyka oraz Ewelina Ficek. Nad całością projektu czuwała Pani Gabriela Jagsz – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości.
Od 6 września podręczniki były przyjmowane, grupowane, ewidencjonowane oraz opisywane. Po trwającym dwa dni kiermaszu, nastąpiła wypłata należności właścicielom książek.
Wystawione do sprzedaży książki cieszyły się dużym powodzeniem. W odsprzedaży uczestniczyli także absolwenci naszej szkoły. Blisko 500 podręczników zmieniło swoich właścicieli.
Jesteśmy przekonani, że swoją pracą organizatorzy kiermaszu przyczynili się do zadowolenia zarówno nowych, jak i byłych właścicieli podręczników. Kolejna edycja kiermaszu już za rok. 🙂

Leave a comment