...

15 września 2016 roku maturzyści Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wzięli udział w Śląskim Salonie Maturzystów w Katowicach.
Gości Salonu powitali prof. zw. dr hab. Andrzej Naras, prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego oraz dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej.

Młodzież z uwagą wysłuchała wykładów ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie dotyczących przedmiotów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języków obcych, ale również z historii, wos-u, czy geografii.

Swoją ofertę zaprezentowały również wybrane uczelnie, a przedstawiciele Warszawskiej Szkoły Reklamy zdradzili sposoby, jak osiągnąć maturalny sukces.
Do rąk maturzystów trafiły również Informatory maturalne przygotowane przez wydawnictwo „Perspektywy”.
Z taką wiedzą wybór kierunku studiów będzie łatwiejszy!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.